Nie masz gotówki? To już nie problem! 
Skorzystaj z naszej oferty kredytowej

W systemie ratalnym można nabyć wszystkie dostępne laptopy i notebooki. 

Wymagane dokumenty

1. Kredyt bez zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Kredyt bez zaświadczenia o zarobkach może być udzielony nowym Klientom do 5000zł, a znanym Klientom do 10 000zł.

2. Gdy wymagane jest udokumentowanie dochodów:

- dowód osobisty

- dokument potwierdzający fakt uzyskiwania stałych dochodów:

a. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (pobierz formularz)

b. emeryci: dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek , nie starszy niż sprzed roku) lub kserokopia decyzji o waloryzacji świadczenia (oryginał do wglądu)

c. renciści: dowód wypłaty ostatniego/przedostatniego świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) oraz kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia (oryginał do wglądu)

d. prowadzący gospodarstwo rolne: kserokopia decyzji do Urzędu Gminy w formie aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzający fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego

e. prowadzący działalność gospodarczą: kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodaczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego), własnoręcznie napisane oświadczenie o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 3 miesiące, oraz dodatkowo do wyboru, bez względu na sposób rozliczania się z US: kserokopie dowodów opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy lub kserokopie dowodów wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące.